Izdelki > VPENJALNI SISTEMI > Control unit

Control unit

Control units for single systems

  Version PDU MOLT PDU MOLT TOP HPU-E HPU-E/80 HPU-E/30
ROL200 KDS Pneumatic X X -  - -
ROL200 KDS Hydraulic - - - X -
ROL200 Pneumatic X X  -  -  -
ROL200 Hydraulic  - -  - X  -
ROL4 Hydraulic  - - X  -  -
ROL2 Pneumatic X X  -  -  -
ROL2 Hydraulic  - - X  -  -
W ROL Pneumatic X X  -  -  -
W ROL Hydraulic  - -  -  - X
W ROL 2 Pneumatic X X  -  -  -
W ROL 2 Hydraulic - - - - X
ROL3 Hydraulic  - - X  -  -

Control units for combined systems

 

  ROL2 PN W ROL 2 PN ROL2 HYD W ROL2 HYD

ROL200 PN

N°1 ROL1 PDU_2 MOLT N°1 ROL1 PDU_2 MOLT N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/80 N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/30

W ROL PN

N°1 ROL1 PDU_2 MOLT N°1 ROL1 PDU_2 MOLT N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/80 N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/30

ROL 200 HYD

N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/80 N°1 HPU-E/2/80

W ROL HYD

N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-EXL/1/30 N°1 HPU-EXL/2/30

ROL4 HYD

N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/160 N°1 ROL1 PDU MOLT + N°1 HPU-E/1/160 N°1 HPU-E/2/160

ROL3HYD